فراخوان عمومی خرید GPN برا ی توسعه زیرساخت های مقابله با کووید 19 (احداث، تجهیزات، خدمات اجرایی، خدمات مشاوره در 4 لات) - ارمنستان

تاریخ انتشار: 2022-01-07 18:17:22

نویسنده:

کشور تامین مایل ضرب الاجل  هزینه اسناد/تضامین فراخوان
ارمنستان صندوق توسعه اوراسیا 2022-02-05 بسته به لات، درج در داخل اسناد لینک دانلود