مناقصه احداث تاسیسات مدیریت پسماندهای جامد «الهرمل» - لبنان

تاریخ انتشار: 2021-12-23 09:22:20

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  هزینه اسناد ضمانتنامه فراخوان
لبنان 2022-01-19 500000 پوند لبنان درج در داخل اسناد لینک دانلود