مناقصه خرید تجهیزات و ادوات برای بخشی از بازسازی قره باغ - جمهوری آذربایجان

تاریخ انتشار: 2021-09-30 09:29:57

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  هزینه اسناد ضمانتنامه فراخوان
جمهوری آذربایجان 2021-10-28 100 منات آذربایجان درج در داخل اسناد لینک دانلود