دو مورد مناقصات داروئی به همراه سری کامل اسناد مناقصه - وزارت سلامت - عراق

تاریخ انتشار: 2021-09-24 10:04:51

نویسنده:

کشور شماره مناقصه ضرب الاجل هزینه ریجستری تضامین لیست اقلام اسناد مناقصه
عراق Med/1/2021Ab 2021-10-31 درج در داخل اسناد درج در داخل اسناد لینک دانلود لینک دانلود
Med/8/2021Aa لینک دانلود لینک دانلود