مناقصه تامین نیروی انسانی بخش فناوری اطلاعات - قطر

تاریخ انتشار: 2021-08-27 13:21:32

نویسنده:

کشور ضرب الاجل هزینه اسناد تضامین/ ضمانتنامه 
قطر 2021-10-03 500 ریال قطر 570000 ریال قطر