پروژه تعویض شبکه آبیاری و نصب تحهیزات اندازه گیری سد- آبیاری عمومی آبیاری دوشنبه- تاجیکستان

تاریخ انتشار: 2021-08-24 22:46:11

نویسنده:

کشور شماره بسته مناقصه ضرب الاجل  هزینه اسناد تضامین شناسنامه کل پروژه آبیاری دوشنبه فراخوان
تاجیکستان CW-04 2021-10-07 N/A N/A لینک دانلود  لینک دانلود