مناقصه خرید «وَلو» پالایشگاهی و چاه نفت، شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان، سوکار

تاریخ انتشار: 2021-08-22 21:51:35

نویسنده:

کشور ضرب الاجل هزینه اسناد تضامین فراخوان
جمهوری آذربایجان 2021-09-08 59 منات آذربایجان نیاز نیست لینک دانلود