مناقصه تامین و نصب تجهیزات Essential Oil Extraction، برنامه توسعه سازمان ملل - ارمنستان

تاریخ انتشار: 2021-05-04 21:10:04

نویسنده:

کشور کارفرما ثبت نام/ مشارکت ضرب الاجل تضامین
ارمنستان UNDP On Line 2021-05-11 برای شرکت های ریجستر شده، لازم نیست