3 مناقصه برای ایجاد سه نیروگاه خورشیدی 25 مگاواتی - کردستان عراق

تاریخ انتشار: 2021-04-27 19:37:32

نویسنده:

کشور ضرب الاجل هزینه اسناد تضامین فراخوان
عراق 2021-06-20 40000000 دینار عراقی N/A لینک دانلود