مناقصه خرید تجهیزات برای شرکت ملی سیمان (به همراه سری کامل اسناد مناقصه)قطر

تاریخ انتشار: 2021-04-25 17:42:57

نویسنده:

کشور  ضرب الاجل  ریجستری/ هزینه اسناد ضمانتنامه اسناد مناقصه 
قطر 2021-05-09 1000 ریال قطر 60000 ریال قطر لینک دانلود

 

 

http://download.topemc.ir/TradeOps/000201/230Ann-1.jpg