مناقصه ساخت و تجهیز 2 آزمایشگاه سنجش میزان تشعشع- وزارت محیط زیست و شهرداری - قطر

تاریخ انتشار: 2021-04-25 17:13:40

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  هزینه اسناد/ ریجستری تضامین
قطر 2021-05-16 9.375 ریال قطر شرح در داخل اسناد