مناقصه تامین «شبیه ساز سه بُعدی ارتوپدیک » - هیات متخصصین پزشکی - وزارت سلامت - عمان

تاریخ انتشار: 2021-04-22 20:13:33

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  هزینه اسناد تضامین
عمان 2021-05-25 25 ریال عمان یک (1) درصد قیمت پیشنهادی