فراخوان شناسائی تامین کنندگان خدمات مشاوره، خدمات اجرایی و اقلام کالایی سازمان آب «اوگاندا» برای سال های 2022 تا 2024

تاریخ انتشار: 2021-04-18 23:16:21

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  ریجستری/ هینه اسناد تضامین 
اوگاندا 2021-06-04 100000 شیلینگ اوگاندا N/A