مناقصه خدمات مشاوره و نظارت برای احداث شهرک صنعتی جدید - عمان

تاریخ انتشار: 2021-04-08 11:02:27

نویسنده:

کشور  ضرب الاجل ریجستری تضامین
عمان 2021-04-29 200 ریال عمان 1 درصد مبلغ پیشنهادی