مناقصه عملیات و نگهداری پست برق 33 K پالایشگاه نفت - بصره - عراق

تاریخ انتشار: 2021-04-06 10:01:22

نویسنده:

کشور ضرب الاجل هزینه اسناد تضامین 
عراق 2021-04-19 400000 دینار عراقی در متن اسناد