مناقصه تامین مواد نگه دارنده کاتودیک برای تجهیزات، خطوط انتقال و شبکه نفت عراق

تاریخ انتشار: 2021-04-06 09:58:14

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  هزینه اسناد تضامین  فراخوان
عراق 2021-05-02 250000 دینار عراقی 38760 دلار ارمریکا لینک دانلود