مناقصه توسعه و به روز آوری مرکز بویلر شهرک مسکونی- اکراین

تاریخ انتشار: 2021-04-04 19:29:26

نویسنده:

کشور تامین مالی ضرب الاجل هزینه رجستری و ضمانتنامه 
اکراین EBRD 2021-05-26 در این مرحله برای شرکت های ریجستر شده لازم نیست