مناقصه توسعه شبکه آب شهر «ایسایِف» - تاجیکستان

تاریخ انتشار: 2021-04-04 19:25:00

نویسنده:

کشور  تامین مالی  ضرب الاجل  هزینه ریجستری و تضامین
تاجیکستان EBRD 2021-05-03 در این مرحله برای شرکت های ریجستر شده لازم نیست

 

http://download.topemc.ir/public_html/TradeOps/000108/190.jpg