مناقصه تامین تجهیزات خرید ماشین آلات و ادوات ساخت و ساز برای اهداف آبیاری، زهکشی و کشاورزی - بانک توسعه اسلامی - قزاقستان

تاریخ انتشار: 2021-03-28 20:55:51

نویسنده:

کشور تامین مالی ضرب الاجل  ضمانتنامه فراخوان
قزاقستان بانک توسعه اسلامی 2021-05-05

در متن فراخوان

لینک دانلود