«درخواست پیشنهاده RFP» برای خط تولید اکسیژن پزشکی- افغانستان

تاریخ انتشار: 2021-03-05 13:27:03

نویسنده:

کشور مناقصه گذار  ریجستری تضامین ضرب الاجل
افغانستان یونیسف رایگان از طرق ungm N/A 2021-03-23