نیروگاه خورشیدی 23 مگاوات در 3 لات - حومه دمشق - سوریه

تاریخ انتشار: 2020-12-17 14:04:07

نویسنده:

لات 1 لات 2 لات 3 هزینه اسناد ضمانتنامه ضرب الاجل
7 MW 7MW 9MW

100 یورو شرکت های خارجی

50000 لیر سوری شرکت های داخلی

230000 یورو 2021-03-14

 

http://download.topemc.ir/TradeOps/990909/P1-9.jpg