مناقصه خرید «ریز مغذی ها MICRONUTRIENTS و مکمل های غذایی » - به همراه اسناد مناقصه - وزارت سلامت ازبکستان

تاریخ انتشار: 2020-12-11 23:01:13

نویسنده:

کشور ضرب الاجل ضمانتنامه هزینه اسناد اسناد مناقصه 
ازبکستان 202-12-29   8000 دلار آمریکا مجانی لینک فراخوان