4 مناقصه توسعه دانشگاه و تجهیز آزمایشگاه های دانشگاهی - بانک توسعه اسلامی - اندونزی

تاریخ انتشار: 2020-12-09 23:13:07

نویسنده:

کشور تامین مالی ضرب الاجل  هزینه اسناد ضمانتنامه
اندونزی بانک توسعه اسلامی 2021-01-26 N/A مطابق آگهی فراخوان