مناقصه 133 واحد نیروگاه خورشیدی کوچک در 4 لات- بانک توسعه اسلامی - سنگال

تاریخ انتشار: 2020-12-03 12:23:20

نویسنده:

کشور ضرب الاجل هزینه اسناد تضامین
سنگال 2021-01-19 N/A داخل فراخوان

 

فراخوان

 

شرح لات ها و برنامه سایت ویزیت

 

http://download.topemc.ir/TradeOps/990905/PVSE133.jpg