مناقصه تامین خدمات شبکه اطلاعاتی برای سه بیمارستان - افغانستان

تاریخ انتشار: 2020-12-03 11:09:05

نویسنده:

کشور تامین مالی ضرب الاجل هزینه اسناد ضمانتنامه
افغانستان بانک جهانی 2021-01-02 فراخوان 150000 افغانی