مناقصه خرید ترانسفورمر توزیع - بنیاد توزیع برق سوریه

تاریخ انتشار: 2020-11-22 00:20:20

نویسنده:

کشور ضرب الاجل ریجستری تضامین دانلود فراخوان دانلود اسناد فنی
سوریه 2020-12-07 50000 لیر سوری 18260000 لیر سوری لینک (عربی) لینک (انگلیسی)