درخواست اعلام تمایل برای خدمات مشاوره به منظور توسعه بازار صکوک در افغانستان

تاریخ انتشار: 2020-11-12 12:39:41

نویسنده:

نوع فراخوان تامین مالی  ضرب الاجل  هزینه اسناد/ریجستری/ ضماانتنامه  فراخوان
EOI  بانک توسعه اسلامی  2020-12-26  در این مرحله نیاز نیست  لینک دانلود