فراخوان خرید عمومی برای توسعه شبکه انتقال و توزیع برق- بانک توسعه آفریقا- گینه

تاریخ انتشار: 2020-11-10 18:50:36

نویسنده:

کشور تامین مالی ضرب الاجل هزینه اسناد فراخوان
گینه بانک توسعه آفریقا 2020-12-27 N/A لینک دانلود