پیش ارزیابی بازسازی سامانه تصفیه آب و توسعه تجهیزات و تاسیسات تصفیه آب بلاروس

تاریخ انتشار: 2020-11-08 18:42:55

نویسنده:

کشور نوع فراخوان ضرب الاجل تامین مالی فراخوان
یلاروس پیش ارزیابی 2020-12-18 EBRD لینک دانلود